צילום: משה נחומוביץ'
צילום: דניאל אהרוני
24–26 ביוני
י"ח–כ' בסיוון

שבוע הספר העברי
בספרייה הלאומית

צילום: דניאל אהרוני
צילום: שי פרנקו
צילום: יסמין שריד
צילום: אסף עיני
צילום: אריק סולטן
צילום: מאיר כהן
צילום: ד"ר אברהם באר
צילום: משה נחומוביץ'
צילום: דודי חסון
צילום: אדוה דרור
צילום: יאיר מיוחס
צילום: יוסי חורי

יום ב', י"ח בסיוון, 24 ביוני

יום ג', י"ט בסיוון, 25 ביוני

יום ד', כ' בסיוון, 26 ביוני